Metropolitan Regatta 2015 (2 galleries)

Photos of racing from the Metropolitan Regatta 2015.
I wasn't able to photograph all races, so apologies if I missed you.
http://www.metregatta.org